Empatrax OÜ

Isikuandmete töötlemine

Järgime isikuandmete töötlemisel Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena.
Empatrax OÜ (registrikood 11686354, Liivalaia 32, Tallinn 10118) teenuseid kasutades kinnitate, et
nõustute käesolevate tingimustega ja annate nõusoleku enda isikuandmeid töödelda.
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (nimi, isikukood,
aadress, telefoni number jms.).
Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming.
Empatrax OÜ töötleb Teie andmeid, kui:
• ostate või laenutate tooteid Sotsiaalkindlustusameti soodustuse alusel või täishinnaga
• olete tööealine isik ja saate abivahendi Euroopa Sotsiaalfondi hüvitusega
• registreerute meie püsikliendiks
• teenindame Teid meie müügikohtdes
• teenindame Teid e-kirja ja telefoni teel
• ostate e-poes www.medpunkt.ee
• kandideerite meile tööle
• soovite saada Uudiskirju ja muud infot toimuvate kampaaniate kohta
• saadate meile teabenõude, selgitustaotluse, märgukirja või kaebuse
• esitate meile ettepaneku või tänukirja.
Meie peamised koostööpartnerid:
• Sotsiaalkindlustusamet
• Eesti Post AS
• Inkasso
Säilitame Teie andmeid aastani 2028 (vastavalt abivahendite müügi- ja üürieenuse tasu maksmise
kohustuse ülevõtmise lepingule Sotsiaalkindlustusametiga).
Meie töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja andmekaitse kaitse alased nõuded ja töötajad
vastutavad nende kohustuste täitmise eest.
Meie koostööpartnerid on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise nagu meie
ise ning vastutavad isikuandmete kasutamise nõuete täitmise eest.
Teil on õigus :
• olla informeeritud.
• tutvuda andmetega.
• andmete parandamisele.
• andmete kustutamisele, “õigus olla unustatud” (eelkõige turunduse eesmärkidel). Alati ei ole
aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest kasutame andmeid ka
Sotsiaalkindlustusametiga lepingu täitmiseks, millega seoses ei ole seadusest tulenevalt
andmete kustutamine ennetähtaegselt lubatud.
• piirata isikuandmete töötlemist (kui olete andmete õigsuse vaidlustanud; ebaseadusliku
andmetöötluse fikseerimiseks; vajate isikuandmeid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või
kaitsmiseks).
• andmete ülekandmisele.
• pöörduda järelvalveasutuse ja kohtu poole.
Empatrax OÜ on andmete töötlemisel vastavalt andmete töötlemise eesmärkidele vastutava või
volitatud töötleja rollis. Empatrax OÜ võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele.
Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes Empatrax OÜ poolt antud konkreetsete ülesannete
täitmiseks.
Empatrax OÜ säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks
või seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi
säilitustähtaja saabumiseni.
Empatrax OÜ jätab endale õiguse vajadusel isikuandmete töötlemise üldtingimusi muuta, lähtudes
kehtivatest õigusaktidest. Andmetöötluse ja andmekaitse kohta tekkivate küsimuste korral palume
võtta ühendust e-mailil reet@invaabi.ee