Teade

EPIKoda kutsub osalema Arvamusfestivali arutelul “E-rivajadus ja e-riik. Kui ligipääsetav on veeb?”

EPIKoda kutsub osalema Arvamusfestivali arutelul “E-rivajadus ja
e-riik. Kui ligipääsetav on veeb?”

Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub osalema 15. augustil kell 11- 12.30
Arvamusfestivali Võrdse kohtlemise alal arutelul “E-rivajadus ja
e-riik. Kui ligipääsetav on veeb?”

Arutelu käigus otsime vastuseid järgmistele küsimustele:

– miks ei ole paljud veebilehed, äpid jms ligipääsetavad kõigile?
– milliste väljakutsetega puutuvad kokku erivajadusega kasutajad digitaalse info tarbimisel?
– millised sammud on vajalikud, et digitaalse info kättesaadavus paraneks?

Vastuseid eelnevatele küsimustele andma oleme kutsunud järgmised osalejad:

Jakob Rosin – Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees
Triin Kask – Eesti Asutajate Seltsi juhatuse liige, ettevõtja
Mari-Ell Mets – Trinidad Wiseman kasutajakogemuse disainer ja ligipääsetavuse ekspert
Helena Lepp – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakonna nõunik
Jana Korberg – Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja, Telia Eesti projektijuht
Raimo Reiman – Riigi Infosüsteemi Ameti riigiportaali osakonna juhataja

Aruteluringi juhib Meelis Joost Eesti Puuetega Inimeste Kojast.

Arutelul on tagatud kirjutustõlge ja viipekeele tõlge.

Arutelust toimub otseülekanne Facebooki vahendusel.

Vaata lisaks: https://www.facebook.com/events/2291541474475069