Tervis

Astangu Keskus ootab õppima

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ootab sooviavaldusi õppima tulemiseks.

Eriolukorra piirangutest tulenevalt võtab keskus õppima tulemise sooviavaldusi vastu, kuid vestlused ja töökatsed on edasi lükatud ajani, mil liikumispiirangud muudetakse leebemaks ning saame olla kindlad, et lähikontakt on turvaline. Aja selgumisel võtab teenuse konsultant iga sooviavalduse esitanud inimesega ise ühendust.

Õppima ootame erivajadusega inimesi vanuses 16-64, kel soov valmistuda iseseisvamaks eluks ja osaleda võimetekohaselt ühiskonnas. Erivajadus võib olla autismispektrihäire, psüühikahäire või ka liikumis-, kuulmis- või intellektipuue. Õppima tulekuks ei ole vaja esitada puuet või erivajadust tõendavat dokumenti, vaid piisab sooviavaldusest koos soovituslike dokumentidega (nt rehabilitatsiooniplaan, soovitus eelmisest koolist vms). Vastuvõtul lähtume iga õppijakandidaadi
vajadustest ja eripäradest ning leitakse sobiv õppimisvõimalus. Oluline on kandidaadi valmisolek muuta oma elu ja õpimotivatsioon.

Õppima saab tulla kolmel erineval suunal – kohanemiskursus, tööõppekursus või kutseõpe. Kui õppija ei ole kindel oma erialavalikus või ei ole piisavalt oskusi, siis parim valik on kohanemiskursus. Ühe aastane kursus on hea üleminek tööõppekursusele või kutseõppesse edasi minemiseks. Õppimine toetab oskuste ja võimete arengul, mis aitab leida
õppijale sobiv eriala või leida oma koht elus.

Tutvu lähemalt õppimisvõimalustega siin: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus